Koronavírus – oznamy

mar 16, 2020

Vážení klienti,

zákaz vychádzania platný do odvolania, najneskôr však do konca núdzového stavu, sa nevzťahuje okrem iného ani na:

  1. cestu do zdravotníckeho zariadenia na účel neodkladnej zdravotnej starostlivosti alebo plánovanú zdravotnú starostlivosť vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť,
  2. v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. cestu na preventívnu prehliadku vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť,
  3. cestu v nevyhnutnom rozsahu na účel prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti a cestu späť,

To znamená, že aj počas aktuálne platných obmedzení môžete naďalej navštevovať naše ortopedické ambulancie aj pracovisko VABENE. V prípade záujmu si môžete vopred mailom vyžiadať potvrdenie o návšteve.

Pozor, nezabudnite pritom na povinnosť nosiť respirátor FFP2 od 15. marca 2021 vo všetkých interiéroch (okrem domácností).

Podmienkou pre vstup do našich ambulancií a na naše pracoviská je, aby ste mali prekryté horné dýchacie cesty (respirátor FFP2), nemali príznaky respiračného ochorenia, nevrátili sa zo zahraničia pred menej ako 4 týždňami, neboli v kontakte s niekým, kto sa vrátil zo zahraničia, resp. bol v kontakte s osobou, u ktorej sa prejavili príznaky akútnej respiračnej infekcie, prípadne ochorenia na Covid 19.

Pri vstupe do budovy vám zdravotnícky personál odmeria teplotu a aplikuje dezinfekčný prostriedok na ruky alebo poskytne jednorázové rukavice. V čakárni a komunikačných priestoroch dodržiavajte od ostatných osôb odstup minimálne 2 m. V ambulancii môže byť v jednom okamihu len 1 pacient.

Ďakujeme za ohľaduplnosť.

detský ortopéd

Objednávanie a informácie

Ambulancie Záhradnícka a Stromová:

+421 905 550 795

ortamb@ortamb.sk

VABENE:

+421 905 540 337

vabene@ortamb.sk

Ambulancia Miloslavov:

+ 421 918 683 894