Ortopedické pomôcky na mieru

Naši pacienti majú, v prípade záujmu, k dispozícii kontinuálnu starostlivosť na jednom mieste.

Ortopedické pomôcky

V priestoroch, v ktorých sa nachádzajú ambulancie PENSEN, sú našim pacientom k dispozícii aj technické pracoviská ortopedických technikov spoločnosti NEOPROT, ktorá sa zaoberá zhotovovaním individuálnych ortopedickoprotetických pomôcok. Naši pacienti tak majú, v prípade záujmu, k dispozícii kontinuálnu starostlivosť na jednom mieste.

Objednávanie a informácie

Ortopedické ambulancie:

Vabene:

+421 905 550 795

+421 905 540 337

ortamb@ortamb.sk

vabene@ortamb.sk