Ambulancia Miloslavov

Centrálna 94, Miloslavov

Vabene akcia

Ortopedická ambulancia pre deti, dorast a dospelých

Ambulancia PENSEN je ortopedická ambulancia pre deti, dorast a dospelých, v ktorej nájdete

  • odbornú starostlivosť so zameraním na všeobecnú ortopédiu a poúrazové stavy
  • príjemné prostredie
  • bezbariérový vstup
  • možnosť komunikácie s lekárom aj v anglickom jazyku

Ambulancia je zmluvnou ambulanciou zdravotných poisťovní Union a Dôvera, ale ošetríme vás aj v prípade, že nie ste poistencom uvedených poisťovní, na základe nižšie uvedeného cenníka pre samoplatcov.

Cena ortopedického vyšetrenia pre samoplatcov je 38 € a pacient sám hradí priamou platbou aj prípadné ďalšie výkony spojené s liečbou (lieky, injekcie, RTG a pod.).

Prosím vás, aby ste sa na vyšetrenie vopred objednali a dodržiavali dohodnutý čas vyšetrenia presne.

Dohodnutý termín vyšetrenia je možné zrušiť telefonicky alebo zaslaním SMS najneskôr 24 hodín pred vyšetrením.

Informácie a objednávanie

+ 421 918 683 894

 

Ordinačné hodiny

Streda 7.00 – 12.00 12.30 – 18.00 MUDr. Ali Varahram
Štvrtok 7.00 – 12.00   MUDr. Ali Varahram
Štvrtok   13.00 – 17.00 MUDr. Tomáš Haško

U nás nemusíte čakať, pacientov objednávame na konkrétny čas.

Cenník zdravotných výkonov

Cenník platný od 1. 5. 2021 pre ortopedickú ambulanciu PENSEN Miloslavov – Alžbetin dvor

 

1. 0001 Ortopedické vyšetrenie 38 €
2. 0002 Injekcia Mesocain 10 €
3. 0003 Injekcia Marcaine 10 €
4. 0004 Injekcia Novalgin 10 €
5. 0005 Injekcia Movallis 10 €
6. 0006 Injekcia Diprophos 15 €
7. 0007 Punkcia 10 €
8. 0008 Injekcia 10 €
9. 0009 Preväz 9 €
10. 0010 Kontrola 25 €
11. 0011 Trauma consultation 100 €
12. 0012 Extra fee 50 €
13. 0013 Obväz elastický 1 €
14. 0014 Obväz fixačný elastický 6 €
15. 0015 Korková dlaha na hornú končatinu 20 €
16. 0016 Korková dlaha na dolnú končatinu 30 €
17. 0017 Domáca starostlivosť 85 €

 

Objednávanie a informácie

Ambulancie Záhradnícka a Stromová:

+421 905 550 795

ortamb@ortamb.sk

VABENE:

+421 905 540 337

vabene@ortamb.sk