Ortopedický magazín

feb 18, 2021

Ortopedický magazín je nový projekt, ktorý vznikol začiatkom roka 2021 s cieľom poskytovať čitateľom kvalitné a aktuálne zdravotnícke spravodajstvo s pridanou hodnotou, ktorú tvoria vzdelávacie a informačné materiály špecializované na ortopedickú problematiku. Nakoľko problémy s pohybovým aparátom sa dotýkajú každej generácie a pravdepodobnosť, že počas života sa s nimi stretne každý z nás, sa z roka na rok zvyšuje.

Ortopedický magazín nájdete:
 
detský ortopéd

Objednávanie a informácie

Ambulancie Záhradnícka a Stromová:

+421 905 550 795

ortamb@ortamb.sk

VABENE:

+421 905 540 337

vabene@ortamb.sk