Ambulancie

Sme tu preto, aby sme vám pomohli! Starostlivosť o pacientov s ochoreniami pohybového aparátu zabezpečujeme v troch ortopedických ambulanciách a na pracovisku VABENE, zameranom na nápravu nesprávneho držania tela a odstránenie s tým súvisiacich bolestí chrbta, hlavy, napätosti svalov a problémov s kĺbmi.

Upozornenie: Ambulancie nie sú zmluvnými zariadeniami zdravotných poisťovní, výkony spojené s liečbou si hradí klient sám priamou platbou. 

Ambulancia Stromová

Detská ortopedická ambulancia

Ambulancia Záhradnícka

Ortopedická ambulancia pre deti a dorast

Vabene

Diagnostika a náprava chýb držania tela u detí aj dospelých

Objednávanie a informácie

Ambulancie Záhradnícka a Stromová:

+421 905 550 795

ortamb@ortamb.sk

VABENE:

+421 905 540 337

vabene@ortamb.sk