Ambulancia Stromová

Stromová 31, Bratislava – Kramáre

Nezmluvná detská ortopedická ambulancia

V detskej ortopedickej ambulancii ponúkame pre deti a dorast ortopedické vyšetrenie, diagnostiku a liečbu vrodených a získaných ochorení so zameraním na plochonožie, osové odchýlky dolných končatín, chybné držanie tela a skoliózu, podľa potreby návrh ortopedických pomôcok pre korekciu deformít rastúceho skeletu.

  • Príjemné prostredie
  • Kvalifikovaný detský ortopéd s dlhoročnou nemocničnou a ambulantnou praxou
  • Možnosť odobratia mier na zhotovenie ortopedickej pomôcky priamo v budove

Odborný garant MUDr. Emil Huraj, CSc., má dlhoročné skúsenosti ako niekdajší primár ortopedického oddelenia Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave a v súčasnosti tiež ako ambulantný lekár Špecializovanej nemocnice pre ortopedickú protetiku v Bratislave.

Cena (platnosť od 1. 1. 2023):

  • ortopedické vyšetrenie – dospelí 45 € (platnosť od 1. 1. 2023)
  • ortopedické vyšetrenie – deti 45 € (platnosť od 1. 1. 2023)

Upozornenie: Zariadenie nie je v zmluvnom vzťahu so žiadnou zdravotnou poisťovňou. Vyšetrenie a  výkony spojené s liečbou (lieky, injekcie, RTG a pod.) si pacient hradí sám priamou platbou.

Prosím vás, aby ste sa na vyšetrenie vopred objednali a dodržiavali dohodnutý čas vyšetrenia presne.

Dohodnutý termín vyšetrenia je možné zrušiť zaslaním SMS alebo e-mailom najneskôr 24 hodín pred vyšetrením.

Objednávanie a informácie

Ambulancie Záhradnícka a Stromová:

+421 905 550 795

ortamb@ortamb.sk

VABENE:

+421 905 540 337

vabene@ortamb.sk