Ambulancia Záhradnícka

Záhradnícka 42, Bratislava, 2. poschodie, č. dv. A201

Súkromná ortopedická ambulancia Záhradnícka

Nezmluvná ortopedická ambulancia pre deti a dorast

Ortopedická ambulancia pre deti a dorast so zameraním na všeobecnú ortopédiu, športovú ortopédiu a poúrazové stavy.

  • Príjemné prostredie
  • Bezbariérový prístup
  • Parkovisko
  • Možnosť odobratia mier na zhotovenie ortopedickej pomôcky priamo v budove

Cena: ortopedické vyšetrenie 38 € (platnosť od 1. 5. 2021)

Platba: v hotovosti alebo platobnou kartou

Upozornenie: Zariadenie nie je v zmluvnom vzťahu so žiadnou zdravotnou poisťovňou. Vyšetrenie a  výkony spojené s liečbou (lieky, injekcie, RTG a pod.) si pacient hradí sám priamou platbou.

Prosím vás, aby ste sa na vyšetrenie vopred objednali a dodržiavali dohodnutý čas vyšetrenia presne.

Dohodnutý termín vyšetrenia je možné zrušiť zaslaním SMS alebo e-mailom najneskôr 24 hodín pred vyšetrením.

Detský ortopéd

V tejto ambulancii sa môžete objednať aj k detskému ortopédovi MUDr. Marekovi Gajdošovi.

Lekárske konzultácie pre zahraničných turistov / Trauma consultation with medical specialist

MUDr. Ali Varahram

  • Odborné konzultácie po úrazoch pre zahraničných turistov a návštevníkov Slovenska
  • RTG
  • Zdravotnícke ortopedické poúrazové pomôcky

 

Prosíme Vás, objednajte sa vopred:

+421 905 550 795, ortamb@ortamb.sk
ali@ortamb.sk – len anglicky hovoriaci pacienti

Cena:

100 €     vyšetrenie/konzultácia, vrátane RTG
50 €        príplatok za čas mimo konzultačných hodín

Ali Varahram, MD

  • Trauma consultation with medical specialist
  • X-ray
  • Post – traumatic medical devices

 

Please book an appointment:

+421 905 550 795, ortamb@ortamb.sk
ali@ortamb.sk – English speaking patients only

Address:

Ambulancia PENSEN Záhradnícka
Záhradnícka 42, 821 08 Bratislava, 3rd floor, door number A201

Price:

100 €     Medical consultation incl. X-ray
50 €        Extra fee after opening hours

Objednávanie a informácie

Ambulancie Záhradnícka a Stromová:

+421 905 550 795

ortamb@ortamb.sk

VABENE:

+421 905 540 337

vabene@ortamb.sk