Ambulancia Záhradnícka

Záhradnícka 42, Bratislava, 2. poschodie, č. dv. A201

Súkromná ortopedická ambulancia Záhradnícka

Nezmluvná ortopedická ambulancia pre deti a dorast

Ortopedická ambulancia pre deti a dorast so zameraním na všeobecnú ortopédiu, športovú ortopédiu a poúrazové stavy.

  • Príjemné prostredie
  • Bezbariérový prístup
  • Parkovisko
  • Možnosť odobratia mier na zhotovenie ortopedickej pomôcky priamo v budove

Cena: ortopedické vyšetrenie 45 € (platnosť od 1. 1. 2023)

Platba: v hotovosti alebo platobnou kartou

Upozornenie: Zariadenie nie je v zmluvnom vzťahu so žiadnou zdravotnou poisťovňou. Vyšetrenie a  výkony spojené s liečbou (lieky, injekcie, RTG a pod.) si pacient hradí sám priamou platbou.

Prosím vás, aby ste sa na vyšetrenie vopred objednali a dodržiavali dohodnutý čas vyšetrenia presne.

Dohodnutý termín vyšetrenia je možné zrušiť zaslaním SMS alebo e-mailom najneskôr 24 hodín pred vyšetrením.

Detský ortopéd

V tejto ambulancii sa môžete objednať aj k detskému ortopédovi MUDr. Marekovi Gajdošovi.

Objednávanie a informácie

Ambulancie Záhradnícka a Stromová:

+421 905 550 795

ortamb@ortamb.sk

VABENE:

+421 905 540 337

vabene@ortamb.sk