Kontakty

Pensen
PENSEN, s. r. o.
Záhradnícka 42
821 08 Bratislava

Detská ortopedická ambulancia
Stromová 31
Bratislava – Kramáre

Ortopedická ambulancia
pre deti a dorast
Záhradnícka 42
Bratislava
2. poschodie, č. dv. A201

Ortopedická ambulancia
pre deti, dorast a dospelých
Centrálne 94
Miloslavov

Pracovisko Vabene
Záhradnícka 42
Bratislava
2. poschodie, č. dv. A201

Objednávanie a informácie

Ambulancie Záhradnícka a Stromová:

+421 905 550 795

ortamb@ortamb.sk

VABENE:

+421 905 540 337

vabene@ortamb.sk

Ambulancia Miloslavov:

+ 421 918 683 894

ortomil@pensen.sk