Čo je zlé na plochých nohách dieťatka?

máj 5, 2020

Čo je zlé na plochých nohách dieťatka? Všetci sme už počuli, že nie je dobré mať ploché nohy. Ale, okrem toho, že ploché nohy bolia, málokto z nás vie, aké ďalšie problémy môžu časom spôsobiť. Prečo je teda dôležité všímať si zvlášť u detí tvar chodila a chôdzu?

Zdravá noha je stavaná tak, aby zabezpečovala optimálny prenos informácii z podložky, povrchu, po ktorom dieťatko chodí, na jeho pohybovú sústavu. Ploska nohy, čiže spodná časť chodidla obsahuje veľké množstvo receptorov, ktoré prenášajú všetky informácie o polohe a tvare chodidla do mozgu. Mozog na základe týchto informácií riadi pohyb.

Aj v  prípade poklesnutej klenby nohy sú informácie odosielané do mozgu, ale už nie sú také isté ako u zdravej nohy. A mozog reaguje. Reaguje tak, že na základe takýchto „poškodených“ informácií zmení správny pohybový vzorec a napätia svalov.

Nejaký čas telo dokáže inými mechanizmami samo kompenzovať tieto nesprávne, nefyziologické pohyby, ale to funguje len do určitého momentu. Nasleduje nevyhnutné poškodenie niektorej štruktúry organizmu. Častým dôsledkom je napríklad chybné držanie tela či skolióza. Tie si potom vyžiadajú oveľa, oveľa náročnejšiu a dlhodobejšie liečbu, ako by bola liečba alebo prevencia plochonožia.

Je lepšie nespoliehať sa na to, že ste svojmu dieťatku kúpili „zdravotnú“ konfekčnú obuv a že v lete behá v záhradke bosé. Pri pravidelných kontrolách u svojho pediatra požiadajte aj o kontrolu chodidiel, prípadné odporúčanie do ambulancie špecializovaného lekára. Vyšetrenie chodidiel skenerom robíme aj na väčšine našich pracovísk.

Autor: Mgr. Andrea Černá, acerna@neoprot.sk, +421 915 739 747

Redakčná úprava: Ing. Ľubomíra Černáková

 

© NEOPROT, spol. s r. o., www.neoprot.sk

Objednávanie a informácie

Ambulancie Záhradnícka a Stromová:

+421 905 550 795

ortamb@ortamb.sk

VABENE:

+421 905 540 337

vabene@ortamb.sk