Hallux valgus

nov 26, 2020

Abduktor palca (odťahovač palca) je ortéza, ktorá sa používa  na korekciu deformity kĺbu palca na nohe s vybočením palca navonok od stredu tela a vybočením prvej záprstnej kosti dovnútra – Hallux valgus. Abduktory sa indikujú vo včasnom štádiu ochorenia a/alebo na predídenie zhoršenia stavu. Aplikujú sa na noc, na polohovanie palca v správnom postavení. Ich pomocou sa priebeh ochorenia zastaví alebo spomalí.

 

Funkcia: Korekcia valgózneho palca nohy odťahovaním od strednej osi nohy a priťahovaním k stredovej osi tela.

Indikácie: Hallux valgus redresibilný, doliečovanie pooperačných stavov.

Abduktor palca na mieru vám zhotovia aj na priamu platbu. Cena: 18 €/ks (36 € za pár). Kontakt: www.neoprot.sk

Obrázky – zdroje:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hallux_valgus_or_bunion_02.jpg
https://www.neoprot.sk/ortezy_koncatin/ortezy_dolnych_koncatin/abduktor_palca/

Objednávanie a informácie

Ambulancie Záhradnícka a Stromová:

+421 905 550 795

ortamb@ortamb.sk

VABENE:

+421 905 540 337

vabene@ortamb.sk